Ronzoni Elbows No. 35 Pasta, 16 oz
Enriched Macaroni Product
On Sale!

Ronzoni Pasta, Elbows No. 35, 454 Gram

On Sale!
$1.84was $1.99$0.00/g

Sale Information

On Sale!Sales price valid from 5/13/2022 until 5/19/2022

Description

Ronzoni Elbows No. 35 Pasta, 16 oz Enriched Macaroni Product

Ingredients

Semolina !(Wheat), Durum Flour !(Wheat), Niacin, Ferrous Sulfate !(Iron), Thiamin Mononitrate, Riboflavin, Folic Acid.
Product Number: 00071300000359

Sale Information

On Sale!Sales price valid from 5/13/2022 until 5/19/2022

Description

Ronzoni Elbows No. 35 Pasta, 16 oz Enriched Macaroni Product
Product Number: 00071300000359